Charts 1947 – 1962

1947 – T-N-B Chart
B & W

1948-Chart T-N-B
Devil B&W – 2 Page
1951-Chart-Devil
Devil B&W – 2 Page

1952-Chart-Devil
Devil – Chart in COLOR – 2 Page

1953-Chart-Devil

Devil – B&W – 1 Page

1956-Chart-Devels
Devels – B&W – 2 Pages

1958-Chart-Devels
Devels – 1st Chart in COLOR – 1 Page
1960-Chart-Devels
Devels – 1 Page

1961-Chart-Devels
Devels – 1 Page

1962-Chart-Devels
The Last Devels Chart – 1 Page